Fra Etne og Vats til Sandeid

 

 

Torgeirs tippoldeforeldre, Abelone og Hans Frøland, bodde på Frøland i Sandeid i Rogaland. En einbølt og lenge veiløs gard. Brattlendt, men med praktfull utsikt over Sandeid-/ Vindafjorden ut mot Ombo, og vel så det.

Hans var født på Håheim i Etne 22. juni 1821 og Abelone på gården Eikesdal i Vats 2. juli 1818. Hun vokste opp på Ohm i Nedre Vats.

Eldste datter til Abelone og Hans, oldemor Inger, var født på Hustoft i Vats, men familien flyttet til Frøland mens hun enda var en liten pike, i første halvdel av 1850-årene. Inger vokste opp her, høyt over fjorden og Sandeid-bygda.

I 1865 sier folketellingen at familien på Frøland foruten mor (med feil tilnavn) og far, talte tre barn: Britha, Nils og Anna. Inger tjente da hos sin moster Ingeborg på Koldtvedt i Vats, og en bror, Hans, vokste opp hos faster Kari på Øygarden under Flaate i Etne. Hans jr. dro senere til USA, i 1881. Også broren Nils emigrerte til Amerika, til Iowa. Han har mange etterkommere der borte.

Ingers sønner, i.e. mormor Martha Øklands brødre: Hans, Johan og Nils, tok samme veien. Deres halvbror Endre dro til USA i 1896, men døde like etterpå. Det er mange etterkommere av Hans og Abelone ‘over there’.

Ingers yngre søster, Anna, ble gift til Helgeland i Sandeid. Her er det flere etterkommere.

Abelone døde den 25. juni 1881, på Frøland. Også Hans døde der, 11. mars 1896.  

 

 

Utsikt fra Frøland – sept. 2009 – med fjorden ut til Ombo. Ikke usannsynlig skimtes, helt i det fjerne, Bynuten midt i bildet bak Ombo, og Madlandsheiene til venstre for denne.

 

 

Hans’ nære slekt i Etne:

 

 

Et mer fullstendig bilde finner du her. 

 

 

Abelones slekt i Vats (Rogaland):

 

Foreldre  à  tipp tipp oldeforeldre:

 

 

                       

 

 

   Fra tippoldeforeldre  à                                 

 

 

 

 

+2

 

+3

 

 

 

+4