Fra Etne og Vats til Sandeid

 

 

Torgeirs tippoldeforeldre, Abelone og Hans Frøland, bodde på Frøland i Sandeid i Rogaland. En einbølt og lenge veiløs gard. Brattlendt, men med praktfull utsikt over Sandeid-/ Vindafjorden ut mot Ombo, og vel så det.

 

Hans var født på Håheim i Etne 22. juni 1821 og Abelone på gården Eikesdal i Vats 2. juli 1818. Hun vokste opp på Ohm i Nedre Vats.

 

Oldemor Inger var født på Hustoft i Vats, men familien flyttet til Frøland mens hun enda var en liten pike, i første halvdel av 1850-årene. Inger vokste opp her, høyt over fjorden og Sandeid-bygda.

 

I 1865 sier folketellingen at familien på Frøland foruten mor (med feil tilnavn) og far, talte tre barn: Britha, Nils og Anna. Inger tjente da hos sin moster Ingeborg på Koldtvedt i Vats, og en bror, Hans, vokste opp hos faster Kari på Øygarden under Flaate i Etne. Han dro senere til USA. Også Ingers bror Nils emigrerte til Amerika, til Iowa. Han har mange etterkommere der borte. Ingers sønner, mormor Martha Øklands, brødre: Hans, Johan og Nils, tok samme veien. Deres halvbror Endre dro til USA i 1896, men døde like etterpå. Det er mange etterkommere av Hans og Abelone ‘over there’.

 

Abelone døde den 25. juni 1881, på Frøland. Også Hans døde der, 11. mars 1896.  

 

 

Utsikt fra Frøland – sept. 2009 – med fjorden ut til Ombo. Ikke usannsynlig skimtes, helt i det fjerne, Bynuten midt i bildet bak Ombo og Madlandsheiene til venstre for denne.

 

 

Hans’ nære slekt i Etne:

 

 

Et mer fullstendig bilde finner du her. 

 

 

Abelones slekt i Vats (Rogaland):

 

Foreldre  à  tipp tipp oldeforeldre:

 

 

                       

 

 

   Fra tippoldeforeldre  à                                 

 

 

 

 

+2

 

+3

 

 

 

+4