Fra Sand og Sauda til Økland i Ølen

 

Haua Aabø – Saudafjorden i bakgrunnen 

Mormor Marthas' far, Endre Endresson, var født på Åbø i Sauda 13. juni 1844. Familen til Endre kom fra Sand, der farfaren, Peder Endresson Sand, etter hvert opparbeidet seg eierskap i laksefiskeriene i Sandselva. Farmora kom fra Skipavåg i Vindafjorden.

Peder kjøpte i 1819 bruk 7, HauaÅbø i Sauda, men flyttet aldri dit selv. Og selgerens sønn skulle ha rett til å drive gården i sin levetid. Han fikk seg imidlertid sin egen gård, og Peders nest eldste sønn, Endre Pedersson, kjøpte av faren i 1830. Året etter giftet han seg med Ingrid Johannesdtr Mo. Også hun fra Sand.

Peder har ikke bare hatt sans for forretning, han ytte også som kriminalomsorgs- og sosialarbeider:

En kjent historie fra Sand handler om et tyveri av geiter i Hylsfjorden. Helt på begynnelsen av 1800-tallet. Tyven ble etter hvert - noen år - tatt og dømt til flere års slaveri. Etter mange bygdefolks bønner ble han senere satt fri mot kausjon. Kanselliet i København ga amtmannen fullmakt til dette i august 1809. Sammen med prost Knudsen var Peder Endresen Sand kausjonist.

Haua sett fra sørøst – her med ny driftsbygning vest for stove-huset, sistnevnte ble i 1930-årene flyttet og reist opp igjen i Åbødalen.

 

 

Fra Torgeir til Peder Sand:

Endre Pedersson, eller Persson som han også er kalt, deltok i styre og stell i Saudabygda. Da Sauda og Suldal herred ble etablert ved innføringen av formannskapsloven i 1837, var Endre Persson blant de valgte representantene. Han ble også valgt til representant da Sauda ca 5 år senere ble eget herred. Han bidro også til at Sauda ble et eget forliksdistrikt i 1836.

 

Endre Endresson Aabø - senere Økland - kjøpte bruk 2 på Økland i Ølen i 1875. Han var da gift med Marta Ellingsdtr Kvamen (1847 – 1885), datter til Mari Eriksdtr og Elling Eriksson Kvamen i Sauda.

 

Da familien flyttet til Økland hadde Marta født to barn, Inger og Endre. Inger døde som liten mens familien enda bodde i Sauda. September 1872. Også Endre døde ung. Han ble konfirmert i Ølen i 1888. Tjueto år gammel dro han til USA i 1896. 

 

På Økland fikk Endre og Marta døtrene Inger Marie og Inger Gurine. Disse to ble begge gift og bosatt i Stavanger. Marie med Johan Thorbjørnsen og Inger med Oscar Hoel. Se også lenken livet på Økland og i Sauda nedenfor.

 

Marta Ellingsdtr døde i 1885.

 

Året etter giftet Endre seg med Inger Hansdtr Frøland. Hun var født på Hustoft i Vats den 14 desember 1850, og var datter av Hans Hansson født på Håheim i Etne og Abelone Nilsdtr født i Eikesdalen i Vats. Familien til Abelone flyttet senere fra Eikesdalen til Ohm og brukte også dette etternavnet.

 

Hans og Abelone ble gift i Vats den 18. juni 1849. Se kopi fra kirkeboken, Se mer om Ingers slekt under avsnittet Slekt i Etne og Vats.  Inger døde på Økland i Ølen høsten 1907. I følge kirkeboka av en nyresykdom.

  

Flere detaljer om livet på Økland og i Sauda.

 

Endres aner kan …via enkelte antakelser…følges tilbake til de norske vikingekongene (og enda lengre...)

 

Noen av Inger og Endre Øklands etterkommere  (Barn, barnebarn og oldebarn til Endres datter Marta Eline)

 

 

Her er et bilde fra Økland i nyere tid  (1993), slik Øklandsgårdene også ligger der i dag. Bruk 1 i midten,  bruk 2 til venstre og bruk 3 til høyre. Utenfor bildekanten til høyre ligger Frøland.