Fylkesordføreren og Ryfast.

 

Aftenbladets nettutgave inviterte til å stille fylkesordføreren spørsmål om Ryfast. En av spørsmålsstillerne ville ha Ryfast i tunnel fra Austre Åmøy til Tau. Han ville også forlenge bompengetiden i Rennfast for å delfinansiere Ryfast.

 

”Godt forslag”, svarer fylkesordfører Bergsaker lettvint, ”men det kommer seks år for sent”.

 

Fylkesordførerens tilsynelatende arroganse skal vi la ligge. Men kunnskapsmangelen, eller en politisk dårlig hukommelse, bør ikke gå helt upåaktet hen. I konsekvensanalysen til Statens Vegvesen var det i sin tid et alternativ 5 som går fra Solbakk via Sør Hidle til Åmøy. Og derfra videre til Hundvåg. Solbakk er som kjent ikke langt fra Tau.

 

Hundvågalternativene har aldri vært liv laga. De er først og fremst basert på stavangerpolitikernes behov for nok en veiforbindelse til denne byøyen. Og slikt blir for snevert og svakt når det utfordres av motforestillinger og mediestøy.  Status i dag forteller tydelig at disse forslagene har vært en avsporing. En løsning over Hundvåg vil om den blir realisert, heller aldri bli noe godt alternativ. Det er bare politisk prestisje som enda holder liv i denne løsningen.

 

Dropper vi hundvågdelen av alternativ 5, og heller knytter alternativet til Rennfast, får vi på flere måter en bedre løsning. Både for Ryfylke og for Stavanger. Billigere blir den nok også. Tunnelene blir kortere og ulike deler av Ryfylke knyttes sammen uten å måtte stå i kø i et eller annet Tjensvollkryss. Vi vil få en ringløsning istedenfor en stjerneløsning hvor Stavanger blir fylkets trafikk-kork.

 

Tanken om et Ryfast via Åmøy er således ikke ny. I tillegg til at vegvesenet pekte på en trasé til Åmøy, er dette av flere nevnt som et alternativ. Når fylkesordføreren sier at forslaget kommer for sent, snakker han enten som en arrogant politiker, eller han blottlegger sin vankunne. Begge deler er like ille.

 

Tar vi med Samferdselsdepartementets argumenter for å kunne fortsette innkrevingen av bompenger på Sokn, viser et modifisert alternativ 5 å være helt i pakt med en snart 20 år gammel begrunnelse for å bygge Rennfast, nemlig: ”å forene Ryfylke ved hjelp av broer og tunneler i et fortsettende infrastrukturnettverk, og å etablere ferjefri forbindelse mot Stavanger”.  Med andre ord, nok en grunn til å legge Ryfast over Åmøy og Rennfast. Og nok en grunn til å lure på hva fylkesordføreren mener når han sier forslaget kommer for sent.

 

__________________________________________________________________

Denne artikkelen er skrevet av Torgeir H. Persett i Stavanger Aftenblad , April 2006