Jobb
Statoils hovedkontor anno 2008
Fra Statoils hovedkontor anno 2008

Statoil's hjemmeside.

Torgeir er lærerutdannet fra Stavanger lærerhøgskole, og med fagene matematikk, fysikk og informatikk (IT) fra universitetene i Oslo og Bergen. I tillegg har han suplerende IT-studier og utdanning i organisasjon og ledelses fag fra Høgskolen i Stavanger (dagens UiS).

Han har tilsammen 15 års undervisningserfaring fra grunnskolens ungdomstrinn og fra videregående skole.

Fra høsten 1984 jobbet han med informatikk. Først i Rogalandsdata a/s, senere i Sterling Software - System Software Division, og fra januar 1991 i Statoil. Her hovedsakelig som overingeniør i informasjonsteknologi. Faglig har oppgavene vært innenfor Systems Programming og Storage Management, IT- architecture Analysis samt System-, Change- og Task Management. Et par perioder også andre lederoppgaver.

Han takket ja til tidligpensjon fra Statoil høsten 2008, også omtalt som "58+-pakke" eller (i media) "Gullpakke". Sluttet i selskapet 01.01.2009.

Han bidrar i frivillig foreningsliv, liker å delta i samfunsdebatten som skribent, men viktigere er å studere lokal- og slektshistorie. Som hus- og hytteeier er det også nok å henge fingrene i. Og mer tid til familie og venner blir det også.

"Livet er godt når dagene er gode!"