Skole
Artiklene er stort sett gjengitt
slik de ble sendt avis/tidsskrift,
nødvendigvis ikke slik de ble trykket.
De ferskeste artiklene kommer først,
dvs i venstre kolonne. Deretter følger
kolonne to og tre.
Så er vi igang igjen...
..... Kunnskapsløshet???....
..... Forskjellsbehandling???....
Er vi så lettlurte?

Politikeren, hattemakeren og kongen

Om å få det til for seg….

Bybanedemokrati....

Bybaneballen fortsatt i spill....

Demokrati på stavangersk...

Det henger alt sammen....

Sikkert nok... hvis du har flaks...

Nok er nok!

Fra ferjer til tunneler og broer

Hvem truer lokaldemokratiet?

..... Politikerrespons....
..... ... og svaret på den....

Fra Baadegaden til Bådegata til Baades gate
Turstien stadig mer kronglete?

Ringbuss eller jernbane...?

Kommentarer til debatten om Gauselvågen

Endelig en realitet?

..... Aftenbladets utgave
Kari Thomsen og strandveien på Gausel.

..... Kari Thomsens leserbrev 4. august 2007
Hinna park er solgt

Demokratiets fiender.

Allemannsretten og dens utfordringer...

.... artikkelen Fjell og Vidde ikke ville trykke

Forusstranda og de grønne søndagsteoriene

Fylkesmannens ulike ansikter

..... og kommentar til svaret fra miljøvernsjefen
En bymiljøpris, en byggesakssjef og fylkesmannen

Kommuneutviklernes etiske fundament - finnes det?

Ukultur og byutvikling i en kulturhovedstad

Strandveien på Gausel

Leserbrevet Aftenbladet ikke ville ha....

..... og det som til slutt fikk komme på trykk.

..... Aftenbladets versjon ... Aftenbladets tilsvar.

Strandsonen - en vrien sak.

Jåttåvågen - et hjem for.....

Buøy Brygge.

Turveien og båten på Vaulen.

Etter 25 år i Jåttåvågen.

Aftenbladets konstruksjon av virkeligheten.

Rettedal og Jåttåvågen.